marți, 31 mai 2011

Resursele miniere din Dobrogea cunoscute spre sfârşitul anilor 1970

Fosta regiune Dobrogea (înfiinţată în 1960) a devenit în 1964 regiunea Constanţa. După reorganizarea administrativ-teritorială din 1968, regiunea istorică Dobrogea era compusă din două judeţe : Constanţa şi Tulcea.
Principalele resurse miniere cunoscute din judeţul Constanţa [1] spre sfârşitul anilor 1970 erau : minereurile de fier, pirită cupriferă, materiale de construcţii (calcare, marne, nisipuri şi diatomite), ape minerale sulfuroase şi sărate. În judeţul Tulcea existau zăcăminte metalifere feroase şi neferoase, materiale de construcţii (granite, cuarţite şi calcare)[2].
Se observă o înmulţire a resurselor minerale cunoscute cu o preponderenţă în continuare a materialelor de construcţii. Consultând şi alte lucrări lista resurselor minerale poate fi lărgită, fără a influenţa semnificativ caracterul de bază prezentat.

[1] Vasile Cucu, Atlasul judeţelor din Republica Socialistă România, Bucureşti, 1977, p. 130.
[2] Ibid., p. 137.