duminică, 29 mai 2011

Resursele miniere din Dobrogea cunoscute la începutul anilor 1950

La începutul anilor 1950, se preciza într-o lucrare de specialitate [1] că în Dobrogea existau două tipuri de resurse principale : piritele cuprifere şi pietrele de construcţii. Zăcământul de pirite cuprifere era exploatat la Altân-Tepe. În ceea ce priveşte pietrele de construcţii existau mai multe tipuri : granit, porfir, curaţite, şisturi verzi, gresii, nisip, calcar, argilă caolinoasă [2]. Toate acestea erau extrase din cariere de piatră şi erau folosite ca pavaj, la construirea şoselelor (sau la simpla lor împietruire), la fabricare cimentului sau a varului, în construcţii şi în alte întrebuinţări.
Cât priveşte localităţile unde aceste resurse naturale erau exploatate, ele se aflau pe cuprinsul a două regiuni, Constanţa (în majoritatea raioanelor, pietre de construcţii) şi Galaţi (raioanele Tulcea şi Măcin, pirite cuprifere şi pietre de construcţii), dintre cele 28 de regiuni câte erau prin împărţirea administrativ-teritorială a R.P.R. din 1950 (numită şi raionare) [3].

[1] ***, Manualul inginerului de mine, vol. I, Bucureşti, 1951, p. 22-23.
[2] Ibid.
[3]http://industrializarearomaniei.blogspot.com/2009/05/impartirea-administrativ-teritoriala.html