marți, 10 mai 2011

Aluminiul

Continui prezentarea anterioară cu un metal neferos : aluminiul.
Aluminiul (Al) este un metal neferos uşor, de culoare argintie indispensabil în industria aeronautică, automobilistică şi electrotehnică, dar este folosit şi în alte industrii. Aluminiul nu se găseşte în stare nativă precum se poate găsi spre exemplu cuprul. Astfel că principala sursă de aluminiu este bauxita (de la numele localităţii Lex Beaux) [1]. Bauxita este o rocă sedimentară ce este extrasă din cariere de piatră. Din bauxită se obţine alumină [2] şi de abia din aceasta se ajunge prin procesare ulterioară la aluminiu. Este deci nevoie de o carieră de piatră care să exploateze bauxita, de o uzină de alumină care să producă alumina, cea care este în final folosită în uzina de aluminiu petnru producerea de aluminiu. De cele mai multe ori aluminiul participă alături de alte metale feroase şi neferoase (cupru, fier, magneziu etc.) în realizarea unor aliaje de metale în funcţie de utilizarea finală. Pentru a realiza multitudinea de procese din industria aluminiului se foloseşte un aport mare de energie electrică şi merită precizat şi faptul că sunt necesare aproximativ 5,5 t de bauxită pentru producerea unei tone de aluminiu [3]. La noi în ţară principalul centru de producţie al aluminei în perioada comunistă era la Slatina [4], construită între 1963-1965, iar centrele de exploatare erau plasate în Munţii Bihorului şi Munţii Pădurea Craiului. Tot în industria aluminiului mai funcţionau două întreprinderi în regimul comunist : Întreprinderea de prelucrare a aluminiului Slatina şi Întreprinderea de alumină din Tulcea.

[1] Gogu Pârvu, Minerale şi roci, Bucureşti, 1983, p. 62-63.
[2] În ceea ce priveşte bauxita, ea mai este folosită şi în industria chimică, în realizarea produselor refractare şi mai are şi alte utilizări.
[3] Nicolae Petrulian, Zăcăminte de minerale utile, Bucureşti, 1973, p. 361.
[4] Şi este şi acum. Fostul Combinat de alumină Slatina, din judeţul Olt, a fost reorganizat după căderea regimului comunist şi poartă denumirea S.C. Alro S.A.