duminică, 1 mai 2011

1 Mai : Ziua Internaţională a Muncitorilor

Numărul din 1 mai 1964 ,,Viaţa economică” [1] consacra prima pagină a publicaţiei Zilei Internaţionale a Muncitorilor. Propaganda comunistă a preluat această zi internaţională şi i-a dat şi o conotaţie în acord cu propriile obiective. Se spunea că ,,poporul romîn sărbătoreşte ziua de 1 Mai sub semnul unor noi succese obţinute în munca pentru desăvîrşirea construcţiei socialismului în Republica Populară Romînă” şi de asemenea că el este ,,strîns unit în jurul Partidului Muncitoresc Romîn [2], al Comitetului său Central, în frunte cu tovarăşul Gheorghe Gheorghiu-Dej”.
Dacă ,,Partidul înfăptuieşte cu consecvenţă industrializarea socialistă a ţării” în acest timp se cerea din partea poporului şi mai ales a clasei muncitoare, ,,cea mai înaintată forţă a societăţii”, unirea eforturilor ,,pentru a bara calea sciziunii, pentru a salvgarda unitatea şi coeziunea lagărului ţărilor socialiste a mişcării comuniste şi muncitoreşti mondiale” [3]. Se mai dorea şi ,,preîntâmpinarea unui război termonuclear şi apărarea păcii” [4] pentru ca astfel poporul să se poată consacra ,,muncii paşnice, constructive, fără teamă de război”. Evident, personajul negativ era ,,imperialismul”, cel care ,,ameninţa” constant pacea. Dacă ne întrebăm care este imaginei ţării noastre în viziunea propagandei atunci, este simplu : ,,continuu progres”, ,,economie care se dezvoltă complex” şi ,,cultură înfloritoare”, şi toate acestea ,,puse în slujba creşterii bunăstării celor ce muncesc”. Articolul se încheia cu urarea ,,Trăiască 1 Mai – Ziua solidarităţii internaţionale a celor ce muncesc!”. Tot ce trebuia zis se spusese…

[1] ,,Viaţa economică”, anul II, 1964, numărul 18, p. 1.
[2] Sub conducerea ,,înţeleaptă” a sa, despre care se mai spune că se ,,călăuzeşte neabătut după învăţătura marxist-leninistă, aplicînd-o creator la condiţiile concrete ale Romîniei”. Adaptarea nu a fost reuşită şi nici P.M.R., ulterior P.C.R. nu au fost prea ,,ascultătoare”. Impresia este că am mers de capul nostru pe un drum trasat şi impus. Ambele decizii au fost nefaste (plastic, putem spune că am mers pe contrasens pe un drum greşit).
[3] Din cadrul ţărilor socialiste cu aluzie în principal la problemele dintre Partidul Comunist al Uniunii Sovietice şi Partidul Comunist Chinez. Însă mai putem enumera şi ,,defecţiunea” ungară din 1956 sau neînţelegerile mai vechi cu iugoslavii.
[4] Căutarea şi menţinerea păcii era un laitmotiv al acelei perioade.