joi, 17 martie 2011

Pentru cel mai bogat cont de economii !

În ,,Scânteia” din numărul 1838 din anul 1950 avem un exemplu de întrecere socialistă.
Pe prima pagină era scris :
,,Pentru cel mai bogat cont de economii !
Întrecerea pentru ,,CEL MAI BOGAT CONT DE ECONOMII” cuprinde noi şi noi întreprinderi din ţara noastră.
Datorită acestei minunate metode sovietice, sunt scoase tot mai mult la iveală rezervele interne, se realizează succese însemnate în lupta pentru a introduce în întreprinderi un sever regim de economii – condiţie de seamă pentru sporirea volumului de acumulări socialiste”.
Suntem în anul 1950 şi din text se poate uşor observa acest lucru : se vorbeşte despre această întrecere ca despre o ,,metodă sovietică”, şi nu oricum ci este numită ,,minunată”. Te duce cu gândul la ,,viitorul luminos” promovat de propaganda comunistă. Cât despre folosirea metodelor sovietice, era un tipar al acelor vremuri : se foloseau în activităţi industriale, în producerea de bunuri, erau omniprezente, că doar în aceea vreme se vorbea de U.R.S.S. ca despre ,,Patria Socialismului” şi era normal ca ea să ajute ţările ,,prietene”.