miercuri, 30 martie 2011

Ordinul Muncii - 1980

Ordinul Muncii era o distincţie care se acorda pentru ,,rezultate deosebite” unor organizaţii judeţene de partid, consilii populare judeţene sau unor unităţi economice şi institute de cercetare şi proiectare. Am să prezint laureaţii acestui ordin din anul 1980, care au primit Ordinul Muncii cu una dintre cele trei clase. Laureaţii sunt cei care au obţinut locul I, II şi III în întrecerea socialistă dintre unităţile industriale :

,, - Titlul de Erou al Muncii Socialiste Întreprinderii de aluminiu Slatina, pentru locul I.

Ordinul Muncii clasa I, pentru locul I:
- Întreprinderii electrocentrale Galaţi;
- Întreprinderii miniere Lupeni;
- Combinatului siderurgic Reşiţa;
- Întreprinderii de utilaj chimic "Griviţa roşie" Bucureşti;
- Întreprinderii de aparate electrice de măsurat Timişoara;
- Întreprinderii chimice "Dudeşti" Bucureşti;
- Întreprinderii forestiere de exploatare şi transport Suceava;
- Întreprinderii de mobilier şi decoraţiuni "Heliade" Bucureşti;
- Întreprinderii de confecţii şi tricotaje Bucureşti;
- Întreprinderii de morărit, panificaţie şi produse făinoase Teleorman;
- Întreprinderii poligrafice "Bucureştii Noi".

Ordinul Muncii clasa a II-a, pentru locul II:
- Întreprinderii de reţele electrice Bacău;
- Întreprinderii miniere Hunedoara;
- Schelei de extracţie a ţiţeiului Moreni;
- Întreprinderii "Carbochim" Cluj-Napoca;
- Întreprinderii de utilaj greu "Progresul" Brăila;
- Întreprinderii "1 Mai" Ploieşti;
- Întreprinderii "Electrometal" Timişoara;
- Întreprinderii rafinăria Ploieşti;
- Combinatului de prelucrare a lemnului Oradea;
- Combinatului de lianţi şi azbociment Fieni;
- Întreprinderii de postav Buhuşi;
- Întreprinderii de porţelan Alba Iulia;
- Întreprinderii de spirt "Ozun" Sfîntu Gheorghe;
- Întreprinderii mecanice pentru agricultură şi industrie alimentară Arad.

Ordinul Muncii clasa a III-a, pentru locul III:
- Întreprinderii electrocentrale "Porţile de Fier";
- Întreprinderii miniere Bălan;
- Întreprinderii de prospecţiuni şi exploatări geologice Hunedoara;
- Schelei de foraj Mediaş;
- Combinatului metalurgic Cîmpia Turzii;
- Întreprinderii "Armătura" Cluj-Napoca;
- Întreprinderii mecanice Cugir;
- Întreprinderii de garnituri de frîna şi etanşare Rîmnicu Sărat;
- Întreprinderii chimice "Victoria" Bucureşti;
- Întreprinderii de produse cosmetice "Nivea" Braşov;
- Întreprinderii chimice "Prodcomplex" Tîrgu Mureş;
- Întreprinderii de piese de schimb şi utilaje pentru industria chimică Satu Mare;
- Combinatului de prelucrare a lemnului Suceava;
- Întreprinderii de prefabricate din beton Timişoara;
- Întreprinderii de hârtie şi confecţii carton ondulat Ghimbav;
- Întreprinderii textile "Maramureş" Baia Mare;
- Întreprinderii de piele şi încălţăminte "Pionierul" Bucureşti;
- Întreprinderii de industrializare a laptelui Bucureşti;
- Întreprinderii piscicole Satu Mare;
- Întreprinderii pentru producerea şi industrializarea legumelor şi fructelor Tecuci;
- Întreprinderii poligrafice "Buletinul Oficial" Bucureşti”[1].

Se poate observa că întreprinderile premiate sunt din toate ramurile industriale, împărţite relativ proporţional pe cele trei locuri în întrecerea socialistă corespunzătoare acordării Ordinului Muncii cu cele trei clase. Însă per total întreprinderile din ramura industriei chimice au un ascendent în raport cu celelalte ramuri industriale (Întreprinderea chimice "Dudeşti" Bucureşti, Întreprinderea rafinăria Ploieşti, Întreprinderea chimică "Victoria" Bucureşti, Întreprinderea de produse cosmetice "Nivea" Braşov, Întreprinderea chimică "Prodcomplex" Tîrgu Mureş, Întreprinderea "Carbochim" Cluj-Napoca) şi cum era de aşteptat, şi cele din ramura prelucrării metalelor şi a construcţiilor de maşini (Întreprinderea de utilaj chimic "Griviţa roşie" Bucureşti, Întreprinderea de utilaj greu "Progresul" Brăila, Întreprinderea "1 Mai" Ploieşti, Întreprinderea "Armătura" Cluj-Napoca, Întreprinderea mecanice Cugir, Întreprinderea de piese de schimb şi utilaje pentru industria chimică Satu Mare).

[1] Decret numărul 62 din 28 martie 1980 privind conferirea de distincţii ale Republicii Socialiste România şi a Diplomei de onoare unor organizaţii judeţene de partid, conşilii populare judeţene, unităţi economice şi institute de cercetare şi proiectare,
http://freelex.wolterskluwer.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=24811, 30-03-2011.

joi, 17 martie 2011

Pentru cel mai bogat cont de economii !

În ,,Scânteia” din numărul 1838 din anul 1950 avem un exemplu de întrecere socialistă.
Pe prima pagină era scris :
,,Pentru cel mai bogat cont de economii !
Întrecerea pentru ,,CEL MAI BOGAT CONT DE ECONOMII” cuprinde noi şi noi întreprinderi din ţara noastră.
Datorită acestei minunate metode sovietice, sunt scoase tot mai mult la iveală rezervele interne, se realizează succese însemnate în lupta pentru a introduce în întreprinderi un sever regim de economii – condiţie de seamă pentru sporirea volumului de acumulări socialiste”.
Suntem în anul 1950 şi din text se poate uşor observa acest lucru : se vorbeşte despre această întrecere ca despre o ,,metodă sovietică”, şi nu oricum ci este numită ,,minunată”. Te duce cu gândul la ,,viitorul luminos” promovat de propaganda comunistă. Cât despre folosirea metodelor sovietice, era un tipar al acelor vremuri : se foloseau în activităţi industriale, în producerea de bunuri, erau omniprezente, că doar în aceea vreme se vorbea de U.R.S.S. ca despre ,,Patria Socialismului” şi era normal ca ea să ajute ţările ,,prietene”.

miercuri, 16 martie 2011

Ziare locale în perioada comunistă

În timpul regimului comunist funcţionau mai multe ziare locale, la nivel judeţean. Ele transmiteau politica P.C.R. la nivel local, acordând spaţii mai largi problemelor din judeţul unde apăreau. Ca şi ,,Scânteia”/,,Scînteia”, organul central al P.C.R., ziarele locale erau profund impregnate de ideologia comunistă. Fie şi din titlu ne putem da seama de acest fapt. De aceea, prezint mai jos o listă cu aceste ziare locale.

,,Unirea”, judeţul Alba.
,,Flacăra roşie”, ,,Vörös Lobogó”, judeţul Arad.
,,Secera şi ciocanul”, judeţul Argeş.
,,Steagul Roşu”, judeţul Bacău.
,,Crişana”, ,,Fáklya”, judeţul Bihor.
,,Ecoul”, judeţul Bistriţa-Năsăud.
,,Clopotul”, judeţul Botoşani.
,,Drum nou”, ,,Uy Idö”, ,,Karpaten Rundschau”, judeţul Braşov.
,,Înainte”, judeţul Brăila.
,,Viaţa Buzăului”, judeţul Buzău.
,,Flamura”, judeţul Caraş-Severin.
,,Vremuri noi”, judeţul Călăraşi.
,,Făclia”, ,,Igazság”. Judeţul Cluj.
,,Dobrogea nouă”, judeţul Constanţa.
,,Cuvîntul nou”, ,,Megyei Tükör”, judeţul Covasna.
,,Dîmboviţa”, judeţul Dâmboviţa.
,,Înainte”, judeţul Dolj.
,,Viaţa nouă”, judeţul Galaţi.
,,Scînteia”, judeţul Giurgiu.
,,Gazeta Gorjului”, judeţul Gorj.
,,Informaţia Harghitei”, ,,Hargita”, judeţul Harghita.
,,Drumul Socialismului”, judeţul Hunedoara.
,,Tribuna Ialomiţei”, judeţul Ialomiţa.
,,Flacăra Iaşului”, judeţul Iaşi.
,,Pentru socialism”, ,,Bányavidéki Fáklya”, judeţul Maramureş.
,,Viitorul”, judeţul Mehedinţi.
,,Steaua roşie”, ,,Vörös Zászló”, judeţul Mureş.
,,Ceahlăul”, judeţul Neamţ.
,,Oltul”, judeţul Olt.
,,Flamura Prahovei”, judeţul Prahova.
,,Cronica sătmăreana”, ,,Szatmári Hírlap”, judeţul Satu Mare.
,,Năzuinţa”, judeţul Sălaj.
,,Tribuna Sibiului”, ,,Hermannstädter Zeitung”, judeţul Sibiu.
,,Zori noi”, judeţul Suceava.
,,Teleorman”, judeţul Teleorman.
,,Drapelul roşu”, ,,Neue Banter Zeitung”, ,,Szabad Szó”, ,,Pravda”, judeţul Timiş.
,,Delta”, judeţul Tulcea.
,,Vremea nouă”, judeţul Vaslui.
,,Orizont”, judeţul Vâlcea.
,,Milcovul”, judeţul Vrancea.