marți, 25 ianuarie 2011

Hidrocentrala

Pentru a produce energie electrică folosind forţa apei este nevoie de lucrări de mare amploare, foarte costisitoare. De exemplu, pentru construirea unui baraj de hidrocentrală se folosesc cantităţi mari de ciment, după ce în prealabil dificultăţile legate de proiectarea sa au fost rezolvate. Pentru ca o hidrocentrală să fie operaţională este nevoie de mai mulţi ani (de exemplu pentru hidrocentrala de pe râul Argeş, ,,Gh. Gheorghiu-Dej”, au fost necesari 6 ani în total, 1961-1966), timp în care se realizează diferite lucrări de amenajare pentru o valorificare cât mai mare a forţei apei (pe râul Bistriţa a fost construită o suită de 12 hidrocentrale), care modifică, uneori radical, mediul înconjurător. Beneficiile unei centrale hidroelectrice sunt evidente şi adaugă faţă de celelalte construcţii pentru producerea energiei electrice şi posibilitatea de irigare a terenurilor agricole, turism şi agrement pe lacul de acumulare format, un mediu mai puţin poluat, aprovizionarea localităţilor limitrofe cu apă şi ferirea lor de inundaţii, prin amenajarea cursului de apă folosit de hidrocentrală.