miercuri, 12 ianuarie 2011

Arhivă Blog - Bilanţ 2010

• ▼ 2010 (114)
o ▼ decembrie (3)
 Cărbunii
 Industrializarea Bucureştiului în cifre la sfârşit...
 Şantiere ale întreprinderilor II
o ▼ noiembrie (17)
 Vechime
 Reclame III
 Acetilena
 Bernat, Andrei (1908-1944)
 Aro
 Biciclete ,,Pegas”
 Întreprinderi de industrie locală
 Medalia Muncii
 Colecţie de site-uri relevante pentru cercetarea p...
 Descrierea industriei din judeţul Ialomiţa
 Maşina de gătit
 Locul pe ţară al judeţelor din Maramureş şi Crişana la unele produse (sfârşitul anilor 1970)
 Activităţi şi procese care se industrializează
 Locul pe ţară al judeţelor din Dobrogea la unele produse (sfârşitul anilor 1970)
 Lista meseriilor – clasificarea şi numerotarea lor...
 Organizarea doctoratului - 1950
 Şantiere ale întreprinderilor
o ▼ octombrie (50)
 Industria : definiţie de dicţionar
 Prima întrecere în industria textilă după naţionalizare
 Întreprinderi din Bucureşti care au depăşit programele de producţie – martie 1948
 Agnita-Botorca
 Cântec din fabrica de cherestea
 Departamentul pentru construcţii în străinătate
 Centrala industrială de utilaj petrolier Ploieşti - 1983
 Filatura de bumbac Focşani
 Întreprinderea minieră Ruşchiţa
 Facultăţi înfiinţate la Universitatea din Braşov - 1971
 Muncitori în comunism
 Centrala industriei confecţiilor Bacău
 Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini Grele - 1973
 3 DH-200 A
 Locul pe ţară al judeţelor din Bucovina la unele produse (sfârşitul anilor 1970)
 Complexul de faianţă şi sticlă Sighişoara – întrecerea socialistă
 Institute de cercetare în industria chimică înfiinţate în 1973
 Componenţa combinatelor miniere Rovinari şi Motru
 Înfiinţări de întreprinderi în industria cărbunelu...
 Îmbunătăţirea activităţii Întreprinderii ,,Romenergo”
 Naţionalizarea întreprinderilor 11 iunie 1948
 Reclame II
 Întreprinderea de textile neţesute Râmnicu Vâlcea
 Întreprinderea electrocentrale Drobeta-Turnu Severin
 Planul naţional unic de dezvoltare economico-socială a R.S.R. - 1982
 Nomenclatorul specialităţilor pentru liceele de specialitate 1966-1967
 Standarde în R.S.R.
 Întreprinderi - fotografii si localizări
 Tipuri de autovehicule pentru transport marfă folosite în R.S.R.
 Lista principalelor unităţi producătoare de elemente metalice şi specializarea lor - 1974
 Întreprinderi industria lemnului - 1968
 Rezoluţia Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român - 1984
 Întreprinderea de aparate şi utilaje pentru cercetare Bucureşti
 Întreprinderea pentru întreţinerea şi repararea utilajelor de calcul
 Întreprinderi de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Uşoare
 Rafinăria Piteşti
 Întreprinderea de asistenţă tehnică şi «service» pentru autoturisme Dacia
 Industria de prelucrare a petrolului 1989
 Întreprinderea de stat pentru comerţ exterior Artizanat
 Unităţi teritoriale în industria lemnului – 1 martie 1968
 Aprovizionare cu produse agroalimentare şi bunuri industriale de consum
 Stabilirea preţurilor la unele produse metalurgice 1968
 Comasări prin absorbţie – 1 martie 1968
 Centrala industrială de tractoare şi autovehicule Braşov
 Sistemul internaţional de unităţi de măsură
 Expoziţia Realizărilor Economiei Naţionale a Republicii Socialiste România 1969
 Întreprinderea de construcţii şi montaje siderurgice Galaţi
 Întreprinderea pentru deschiderea de cariere şi mine noi Oltenia
 Întreprinderea Universal Autotractor Braşov
 Unităţile din subordinea Centralei industriale de tractoare şi autovehicule Braşov - 1984
o ▼ septembrie (15)
 Sistemului hidroenergetic şi de navigaţie ,,Porţile de Fier” – credit pentru R.S.F. Iugoslavia
 Întreprinderea de autoturisme Timişoara
 Întreprinderea industrială de stat pentru prelucrarea tulpinilor de in Ulmeni
 Mijloace de transport
 Întreprinderi din cadrul Centralei ,,Delta Dunării”
 Întreprinderea electrocentrale Iaşi
 Târgul Internaţional – Bucureşti
 Combinatul petrochimic Ploieşti
 Întreprinderea de stat pentru comerţul exterior ,,Mercur” Bucureşti
 Întreprinderi în industria de autoturisme
 Întreprinderi din Bucureşti
 Ghid al Bucureştiului din 1962 - întreprinderi
 Întreprinderi de contractări şi achiziţii pentru industria uşoară
 Întreprinderea de montaj şi reparaţii centrale termice Bucureşti
 Dej, 1952 : expunere la consfătuirea pe ţară a muncitorilor mineri
o ▼ august (9)
 Trecerea unei activităţi economice de la o întreprindere la alta
 Schimbarea subordonării unei întreprinderi
 Înfiinţări de întreprinderi în industria alimentară - 1983
 Săpunuri şi detergenţi
 Întreprinderi textile de bumbac
 Întreprinderea electrocentrale Turnu Măgurele
 Întreprinderea de tâmplărie metalică Buzău
 Combinatul pentru producerea şi industrializarea cărnii de porc Călăraşi
 Întreprinderea de prelucrare a lemnului Alexandria
o ▼ mai (2)
 Judeţul Cluj – Industria la începutul anilor 1980
 Întreprinderea «Microelectronica» Bucureşti
o ▼ aprilie (6)
 Colaborare internaţională în industria petrolieră 1982-1983
 Fabrica de conserve Turnu Măgurele
 Organizarea şi funcţionarea economiei prin centrale şi întreprinderi
 Întreprinderea de produse electrotehnice Petroşani
 Întreprinderea de electronică industrială Bucureşti
 Schimbarea denumirii Întreprinderii «Victoria» Călan
o ▼ martie (12)
 Comasare de întreprinderi
 Întreprinderea electrocentrale Zalău
 Întreprinderii de bioproteine Curtea de Argeş
 Filatura de lînă pieptănată Buzău
 Întreprinderea de produse abrazive Bârlad
 Ministerului Industriei Construcţiilor de maşini - 1966
 Fabrici de ulei şi bere
 Aparate electrocasnice
 Şantierul naval Sulina
 Întreprinderea de orologerie industrială Arad
 Întreprinderea de articole de sport ,,Camping”
 Recenzie : Liviu Chelcea, Bucurestiul postindustrial

► 2009 (78)


Etichete
• despre proiect (7)
• fabrici si uzine (44)
• lista pe ramuri ind. (5)
• lista pe unitati adm.-ter. (9)
• meserii si muncitori (12)
• produse (31)
• variate (36)
• înfiinţări de întreprinderi (53)