marți, 7 decembrie 2010

Industrializarea Bucureştiului în cifre la sfârşit de an 1962

În Bucureşti existau 256 de întreprinderi : 196 de interes republican, 22 de interes local şi 38 întreprinderi cooperatiste. Ele ocupau o suprafaţă totală de 1940 de hectare. În aceste întreprinderi lucrau 276854 de muncitori.
Din punct de vedere al împărţirii pe ramuri industriale, cei mai mulţi salariaţi lucrau în industria prelucrării metalelor şi construcţiilor de maşini : 93741 muncitori. O altă ramură a industriei grea, industria chimică, număra 21344 de angajaţi. Cifre importante erau şi în industria textilă (48011 muncitori) sau în cea alimentară (23979 muncitori) [1].

[1] Sursa pentru date este Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureştilor. Din cele mai vechi timpuri pînă în zilele noastre, Bucureşti, 1966, p. 218.