luni, 1 noiembrie 2010

Organizarea doctoratului - 1950

Doctoratul se putea organiza de către Universităţi şi alte instituţii de învăţământ superior sau de către institutele de cercetare ştiinţifică de pe lângă Academia R.P.R. Admiterea se făcea pe baza unui concurs ce avea 4 probe : materialismul dialectic şi istoric, disciplina în specialitate, limba rusă, o limbă străină (franceza, germana, engleza). Durata doctoratului era de 3 ani timp în care doctoranzii primeau burse de la stat.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Populare Române, Decret nr. 15/14 ianuarie 1950.