joi, 11 noiembrie 2010

Medalia Muncii

Medalia a fost instituită din anul 1949 şi se acorda ,,oamenilor muncii care contribuie la ridicarea productivităţii muncii, la pregătirea de noi cadre calificate, la buna organziare a muncii şi la realizarea de economii, muncitorilor, personalului de conducere şi tehnic care lucrează în minele de cărbuni şi în minele de metale feroase şi neferoase care au un anumit stagiu în muncă şi activitate ireproşabilă, precum şi persoanelor care s-au evidenţiat prin activitatea lor ştiinţifică, culturală sau artistică”.

Sursa : ***, Dicţionar enciclopedic, vol III. K-P, Bucureşti, 1964, p. 306.