marți, 2 noiembrie 2010

Locul pe ţară al judeţelor din Dobrogea la unele produse (sfârşitul anilor 1970)

*Produsul – locul – ponderea în producţia totală a ţării (%)

Judeţul Constanţa
Ciment – 2 – 13,4%
Îngrăşăminte chimice – 4 – 9%
Acid sulfuric – 1 – 23,2%
Ulei comestibil – 5 – 11,8%
Judeţul Tulcea
Peşte – 1
Conserve de peşte – 1
Alumină calcinată – 1
Brânzeturi – 7
Minereuri cuprifere – 7

Bibliografie
Borodi, Elena, Poppa, Ion, Andronic, Gheorghe, Daraban, Ionela, Judeţul Constanţa. Monografie, Bucureşti, 1980, p. 10.
Ion, Gheorghe, Alexandru Maran, Gligor, Stan, Nicolae, Rusali, Judeţul Tulcea. Monografie, Bucureşti, 1980, p. 13.