vineri, 5 noiembrie 2010

Descrierea industriei din judeţul Ialomiţa

Prezentăm un scurt pasaj dintr-o monografie dedicată judeţului Ialomiţa [1]. Este chiar pasajul introductiv la subcapitolul ,,Industria” :
,,În Bărăgan, spre deosebire de celelalte zone ale ţării, totul a fost luat de la «cota zero». În perioada 1948-1968, reprezentînd prima etapă a dezvoltării economico-sociale a judeţului, s-a început construcţia Fabricii de cărămizi şi ţigle Ţăndărei, apoi s-au pus în funcţiune Fabrica de confecţii, Combinatul de celuloză şi hîrtie şi, la scurt interval, Întreprinderea de prefabricate din beton Călăraşi. La acestea s-au adăugat modernizările atelierelor industriei locale şi ale cooperaţiei meşteşugăreşti”[1].
Fragmentul prezentat poate fi luat ca model pentru descrierea în regimul comunist a industrializării petrecute în diferitele judeţe ale ţării. Este vorba în principal de judeţele ,,ocolite” de industrializare înainte de regimul comunist, din zona Munteniei, Moldovei şi a fostei R.A.M.

[1] Soare, Radu, Judeţul Ialomiţa. Monografie, Bucureşti, 1980, p. 103.