sâmbătă, 20 noiembrie 2010

Bernat, Andrei (1908-1944)

În 1927 a devenit membru U.T.C., apoi secretar al C.C. al U.T.C. Din 1935 a fost deţinut în diferite închisori până la moartea sa în 1944 [1]. Pentru propaganda comunistă cazul Bernat Andrei era un model şi servea la a conferi legalitate şi istorie unui regim care până la preluarea puterii de facto de la 23 august 1944 cu sprijinul Armatei Roşii, nu a însemnat aproape nimic pentru viaţa politică şi socială românească.

Şi alţi lideri comunişti vor fi preţuiţi de regim. Gheorghe Gheorghiu-Dej va da numele oraşului Dej la moartea sa (până atunci se numea Oneşti) şi la fel oraşul Stalin pentru Braşov, cele două sunt exemplele clasice. După numele altor lideri comunişti s-au numit întreprinderi, străzi, institute şi lista poate continua. Şi numele lui Bernat Andrei a fost astfel utilizat :
Combinatul forestier ,,Bernat Andrei” Vatra Dornei, regiunea Suceava.
Realizarea construcţiei : 1949-1951.
Obiectul de activitate : producţia de cherestea de răşinoase, lăzi şi alte produse din lemn.
[2]

Note :
[1] ***, Dicţionar enciclopedic, vol I. A-C, Bucureşti, 1962, p. 346.
[2] Ibid., p. 707.

Sursa : ***, Dicţionar enciclopedic, vol I. A-C, Bucureşti, 1962.