marți, 2 noiembrie 2010

Activităţi şi procese care se industrializează

În construcţii, în anii 1960 s-a dezvoltat ramura prefabricatelor de beton. În 1964 se estima că folosirea în construcţii a prefabricatelor la nivelul propus pentru anul 1965 ar fi condus la următoarele economii anuale : ,,circa 50000 t oţel, circa 240000 mc cherestea de răşinoase, circa 60000 mc traverse de fag, iar necesarul de manoperă pe şantier se va putea reduce cu circa 52 milioane ore, ceea ce echivalează cu un efectiv de 26000 muncitori” [1]. O enumerare de acest gen era larg folosită pentru a descrie în epocă beneficiile aduse de un mod de a rezolva o problemă ( în cazul nostru folosirea prefabricatelor în locul elementelor din beton monolit şi a pereţilor de cărămidă).
În agricultură o serie de operaţii şi procese au fost industrializate : prepararea industrială a furajelor (producţia de furajuri concentrate), sortarea, prepararea şi însilozarea diferitelor produse agricole.. S-a vorbit în epocă şi de industria vinului (combinate de vinificaţie). Operaţiile de ambalare şi îmbuteliere s-au industrializat şi ele Tot în agricultură întâlnim denumirea ,,întreprindere agricolă de stat” tocmai pentru a sugera caracterul agro-industrial al proceselor desfăşurate. Mai departe se pot da mai multe asemenea exemple. Închei cu alte denumiri sugestive de întreprinderi : întreprinderea de industrializarea cărnii, de industrializarea laptelui sau de industrializarea sfeclei de zahăr.

[1] ,,Viaţa economică”, anul II, 1964, nr. 2, p. 3.