marți, 12 octombrie 2010

Unităţi teritoriale în industria lemnului – 1 martie 1968

Inspectoratele silvice aveau ca obiect de activitate gospodărirea fondului forestier, cultura şi refacerea pădurilor, paza şi protecţia acestora, amelioararea terenurilor degradate din fondul forestier afltat în administrarea lor, punerea în valoare a masei lemnoase şi a produselor accesorii, economia vânatului şi pescuitului în apele de munte.
Inspectoratele silvice se înfiinţau în fiecare din cele 39 judeţe ale ţării.
Trusturile de exploatare, transport şi industrializare a lemnului aveau ca obiect de activitate coordonarea, îndrumarea şi controlul întreprinderilor forestiere, întreprinderilor pentru mecanizare şi transporturi forestiere şi întreprinderilor de construcţii forestiere.
Trustul de exploatare, transport şi industrializare a lemnului Bacău; Cluj; Mureş; Piteşti; Timişoara.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, nr. 32, 13 martie 1968, Hotărârea nr. 462.