luni, 18 octombrie 2010

Standarde în R.S.R.

Standardele erau de trei tipuri : standardele de stat STAS, standardele de ramură STR şi standardele de întreprindere STI. Mai jos prezentăm principale reglementări pe care ele le aduceau :
STAS
- materii prime, materiale, combustibili şi energie, precum şi produse industriale şi agricole, cu pondere însemnată în economia naţională;
- subansamble şi piese de uz general, precum şi alte elemente ale maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor;
- lucrări de construcţii;
- prescripţii şi reguli cu caracter general privind lucrările de proiectare, metrologie, terminologie şi clasificări; controlul calităţii produselor şi alte prescripţii de largă utilizare;
- protecţia vieţii, a bunurilor materiale şi a mediului înconjurător.
STR
- materii prime, materiale, combustibili şi energie, produse sau componente specifice ramurii ori domeniului şi petnru care nu sunt în vigoare standarde de stat sau pentru care prin standardele de stat s-au stabilit numai condiţii principale;
- selecţii de sortimente, tipuri, articole, formate, mărimi, dimensiuni şi alte prescripţii din standardele de stat, în scopul raţionalizării unor activităţi.
STI
- selecţii de sortimente, tipuri, articole, formate, mărimi, dimensiuni şi alte prescripţii din standardele de stat sau de ramură, în scopul raţionalizării unor activităţi;
- scule, dispozitive, verificatoare, semifabricate şi alte produse care se fabrică în scopul folosirii numai în procesul de producţie al unităţii, precum şi, după caz, tehnologii de fabricaţie specifice unităţii respective;
Subansamble sau piese realizate în cadrul cooperării în producţie executate în unitate, dacă acestea nu sunt reglementate prin standarde de stat sau standarde de ramură.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, nr. 91, 21 decembrie 1984, Legea nr. 20 din 13 decembrie 1984.