luni, 11 octombrie 2010

Stabilirea preţurilor la unele produse metalurgice - 1968

O cale de a ilustra economia de comandă din timpul regimului comunist este prezentarea modului în care preţurile la unele produse, spre exemplu cele ale industriei metalurgice, erau stabilite. Discuţia este mult mai complexă, eu am să mă limitez la a oferi două exemple. Prin Hotărârea nr. 392, Consiliul de Miniştri al R.S.R. stabilea preţurile cu amănuntul, condiţiile de livrare şi rabatul comercial la unel tipuri de sape petnru agricultură, cazmale, pluguri şi brăzdare (fiare de plug). În lista cu preţuri din anexa la Hotărârea nr. 392 sunt prezente mai multe tipuri din cele 4 produse. Câteva exemple : sape mărimea 0,650 kg, neşlefuite 8,10 lei; idem, şlefuite 9 lei; plug de coastă tip P.R.U. 780 lei; plug de vie tip P.V. 435 lei; cazmale tip A (cu călcător) 1,200 kg, neşlefuite 14,70 lei; brăzdar negru, negăurit, tip P.R.U. 16 lei, idem, tip P.V. 12,50 lei; fier de plug tip Hohenheim 34 lei. Rabatul comercial era de 15%, iar luvrare se realiza franco depozit furnizor, exclusiv ambalajul.
Cel de-al doilea exemplu pe care vreau să-l prezint este cel al Hotărârii nr. 255, care stabilea preţurile cu ridicata la blumuri şi platine din oţel silicios pentru industria electrotehnică, la sârmă rotundă din oţel laminată la cald şi la bandă de oţel, tot laminată la cald. În primul rând, toate aceste produse sunt realizate conform unui STAS (de exemplu STAS 6791-63 pentru platinele de oţel silicios pentru industria electrotehnică) şi dintr-un oţel, care se prezintă şi el în mai multe categorii (E I, E II, E III, E IV, OL 32, OL 00, OLC 10, OL 42k, OLT 35 etc.)
Ceea ce înseamnă că vom avea diferite preţuri diferite în funcţie de toate aceste variabile. Ca exemplu am ales platine de oţel silicios pentru industria electrotehnică :
Categoria, grupa : masa kg/m; marca oţelului EI, EII, EIII, EIV (lei/tonă)
I, 10-13; 3600, 3700, 3850, 4000.
II, 13,1-13,9; 3600, 3700, 3850, 4000.
II, 14-18,5; 3500, 3600, 3750, 3900.
III, 18,6-35,9; 3500, 3600, 3750, 3900.
III, peste 36, 3400, 3500, 3650, 3800.

Sursa
: Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 23, 21 februarie 1968, Hotărârea nr. 255; Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 24, 23 februarie 1968, Hotărârea nr. 392.