marți, 5 octombrie 2010

Sistemul internaţional de unităţi de măsură

Sistemul internaţional de unităţi de măsură a devenit legal şi obligatoriu în R.S.R. prin Hotărârea din anul 1968.
Ca unităţi fundamentale au fost introduse metrul, kilogramul, secunda, amperul, kelvinul, candela (pentru intensitatea luminoasă). Alte unităţi de măsură derivate ale S.I. au fost introduse prin instrucţiuni emise de Direcţia Generală petnru Metrologie, Standarde şi Invenţii.

Sursa
: Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 46, 9 aprilie 1968, Hotărârea nr. 626 din 9 aprilie 1968.