vineri, 15 octombrie 2010

Rafinăria Piteşti

,,Hotărîrea nr. 1999 din 24 septembrie 1966
privind înfiinţarea întreprinderii de stat «Rafinăria Piteşti» sub îndrumarea şi controlul Ministerului Petrolului

Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte :

Art. 1. – Pe data de 1 septembrie 1966 se înfiinţează, sub îndrumarea şi controlul Ministerului Petrolului, întreprinderea de stat «Rafinăria Piteşti», cu sediul în oraşul Piteşti, regiunea Argeş.
Întreprinderea de stat «Rafinăria Piteşti» se organizează şi va funcţiona potrivit prevederilor Decretului nr. 199/1949 şi va aveaca obiect prelucrarea ţiţeiului şi a derivatelor sale.
Fondul de salarii şi numărul de salariaţi pentru anul 1966 se vor stabili de către Ministerul Petrolului, cu avizul Comitetului de Stat pentru Problemele de Muncă şi Salarii şi Comitetul de Stat al Planificării şi se vor asigura din planul de muncă şi salarii aprobat Ministerului Petrolului pentru anul 1966”.

Sursa : ,,Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, nr. 58, 24 septembrie 1966.