marți, 19 octombrie 2010

Planul naţional unic de dezvoltare economico-socială a R.S.R. - 1982

Prevederile acestui plan anual se înscriu în liniile trasate de cincinalul 1981-1985. Printre altele se precizau principalele produse industriale şi nivelurile la care se vor realiza :

Energie electrică 74100 mil. kwh
Cărbune net 44000 mii tone
Ţiţei 12500 mii tone
Gaz metan utilizabil, inclusiv gaze libere 32980 mil.mc
Oţel 14190 mii tone
Mijloace de automatizare electrotehnice şi electronice 6836 mil. lei
Mijloace ale tehnicii de calcul electronice 1650 mil. lei
Produse de mecanică fină, optică, echipamente şi elemente hidraulice şi pneumatice 9949 mil. lei
Maşini-unelte pentru aşchierea metalelor 8993 mil. lei
Maşini şi utilaje tehnologice pentru industrie 745,5 mii tone, 27044 mil. lei
Tractoare 85000 buc.
Autoturisme de oraş 120000 buc.
Nave maritime pentru transportat mărfuri 841 tdw
Îngrăşăminte chimice 3521 mii tone
Produse macromoleculare de bază 758 mii tone
Cauciuc sintetic 207,3 mii tone
Anvelope auto, tractor, avion 6710 mii buc.
Fibre şi fire artificiale şi sintetice 266,1 mii tone
Ciment 15800 mii tone
Mobilier din lemn 17110 mil. lei
Maşini şi aparate electrice de uz casnic 2625 mil. lei
Medicamente pentru uz uman 3786 mil. lei
Ţesături 1292 mil. mp
Confecţii textile 36100 mil. lei
Produse tricotate 15300 mil. lei
Încălţăminte 122,4 mil. per.
Carne tăiată 2100 mii tone
Peşte 300 mii tone
Lapte şi produse din lapte 34290 mii hl
Ulei comestibil 311 mii tone
Zahăr 844 mii tone
Bere 11730 mii hl.

Din cele arătate aflăm care erau, în viziunea conducerii comuniste de la acea vreme, produsele industriale principale şi la ce niveluri trebuia să ajungă producţia lor.

Sursa : ,,Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, nr. 100, 2 decembrie 1981, Legea nr. 19 din 27 noiembrie 1981.