luni, 25 octombrie 2010

Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini Grele - 1973

Structura organizatorică:

Centrala industrială de autocamioane şi turisme Braşov
Centrala industrială de tractoare şi maşini agricole Braşov
Centrala industrială de de utilaj tehnologic, chimic, petrolier şi minier Bucureşti
Centrala industrială de utilaj energetic, metalurgic şi maşini de ridicat Bucureşti
Centrala industrială de utilaj tehnologic şi material rulant Bucureşti
Centrala industrială de rulmenţi şi organe de asamblare Braşov
Centrala industrială navală Galaţi

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, nr. 151, 5 octombrie 1973, Decret al Consiliului de Stat nr. 532, 2 octombrie 1973.