duminică, 24 octombrie 2010

Locul pe ţară al judeţelor din Bucovina la unele produse (sfârşitul anilor 1970)

*Produsul – locul – ponderea în producţia totală a ţării (%)

Judeţul Botoşani
Zahăr – 3 – 9,3
Brânzeturi – 5 – 4,2
Unt – 5 – 5,2
Ţesături bumbac – 6 – 6,2
Judeţul Suceava
Hârtie – 1 –
Cherestea – 1 –
Plăci aglomerate din lemn – 1 –
Brânzeturi – 1 –
Celuloză – 2 –
Minereuri complexe – 2 –
Tricotaje tip bumbac şi bumbac – 4 –

Bibliografie
Ostafi, Gheorghe, Gabor, Vasile, Toma, Alexandru, Judeţul Suceava. Monografie, Bucureşti, 1980, p. 9.
Cardaş, Andrei (coord.), Judeţul Botoşani. Monografie, Bucureşti, 1980, p. 14.