sâmbătă, 16 octombrie 2010

Lista principalelor unităţi producătoare de elemente metalice şi specializarea lor - 1974

Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini Grele
Întreprinderea de construcţii metalice Bocşa – stâlpi şi portale, grinzi de rulare şi elemente aferente.
Întreprinderea de construcţii metalice Caransebeş – ferme şi grinzi de acoperiş, stâlpi şi portale.
Ministerul Industriei Metalurgice
Combinatul siderurgic Galaţi - ferme şi grinzi de acoperiş.
Întreprinderea metalurgică Aiud - stâlpi şi portale, grinzi de rulare şi elemente aferente.
Ministerul Construcţiilor Industriale
Întreprinderea de construcţii metalice şi prefabricate Bucureşti - ferme şi grinzi de acoperiş, stâlpi şi portale, pane şi contravântuiri, elemente de închidere, luminatoare şi reflectoare, tâmplărie metalică.
Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor
Întreprinderea de poduri metalice şi prefabricate Piteşti - ferme şi grinzi de acoperiş, grinzi de rulare şi elemente aferente, tabliere metalice pentru poduri de c.f.
Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii
Întreprinderea de construcţii metalice Buzău – tâmplărie metalică.
Ministerul Energiei Electrice
Întreprinderea de construcţii metalice şi prefabricate nr. 7 Bucureşti – stâlpi LEA de înaltă tensiune, stâlpi de funiculare.
Consiliile populare judeţene
Brăila – elemente de închidere, luminatoare şi reflectoare.
Satu Mare – elemente de închidere, luminatoare şi reflectoare.
Bacău – pane şi contravântuiri.
Galaţi – pane şi contravântuiri.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 9, 17 ianuarie 1974, Hotărîrea nr. 1788 din 29 decembrie 1973.