sâmbătă, 16 octombrie 2010

Întreprinderi industria lemnului - 1968

Numele întreprinderii : Întreprinderea pentru produse finite din lemn Oradea.
Data înfiinţării : 1 aprilie 1968.
Localizare : municipiul Oradea, judeţul Bihor.
Subordonare : Ministerul Economiei Forestiere.
Obiectul de activitate : producţia de mobilă şi alte produse din lemn.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 51, 15 aprilie 1968, Hotărârea nr. 798.

Numele întreprinderii : Întreprinderea de tapiţerii Mizil.
Data înfiinţării : 1 aprilie 1968.
Localizare : oraşul Mizil, judeţul Prahova.
Subordonare : Ministerul Economiei Forestiere.
Obiectul de activitate : producţia de tapiţerii.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 51, 15 aprilie 1968, Hotărârea nr. 798.