vineri, 15 octombrie 2010

Întreprinderi de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Uşoare

Data înfiinţării : 1 noiembrie 1973
Lista întreprinderilor de stat ce se înfiinţează în subordinea unor centrale industriale de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Uşoare precum şi în subordinea acestui minister.

*Nr. crt.-Denumirea întreprinderii-Sediul întreprinderii : localitatea, judeţul- Obiectul de activitate al întreprinderii-Ministerul sau centrala industrială în subordinea căreia se organizează şi va funcţiona întreprinderea

1-Întreprinderea Ţesătoria de mătase Deva-municipiul Deva, judeţul Hunedoara-Ţesătorie de mătase şi finisaj-Centrala industriei mătăsii, inului şi cînepii Bucureşti
2-Întreprinderea Pretim Timişoara-municipiul Timişoara, judeţul Timiş-Producţia de prefabricare pentru încălţăminte-Centrala industriei pielăriei, cauciucului şi încălţămintei Bucureşti
3-Întreprinderea Prefin Bucureşti-municipiul Bucureşti-Producţia de prefabricare pentru încălţăminte-Centrala industriei pielăriei, cauciucului şi încălţămintei Bucureşti
4-Întreprinderea de încălţăminte Huşi-oraşul Huşi, judeţul Vaslui-Confecţionarea încălţămintei- Centrala industriei pielăriei, cauciucului şi încălţămintei Bucureşti
5-Întreprinderea poligrafică de ambalaje ale industriei uşoare-municipiul Bucureşti-Producţia de ambalaje pentru industria uşoară-Ministerul Industriei uşoare
6-Întreprinderea de tricotaje Topliţa-oraşul Topliţa, judeţul Harghita-Tricotaje-Centrala industriei tricotajelor Bucureşti”.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 171, 16 octombrie 1973.