sâmbătă, 2 octombrie 2010

Întreprinderea Universal Autotractor Braşov.

Numele întreprinderii : Întreprinderea de comerţ exterior Universal Autotractor Braşov.
Data înfiinţării : 1 noiembrie 1984.
Localizare : municipiul Braşov, judeţul Braşov.
Subordonare : Centrala industrială de tractoare şi autovehicule Braşov, Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini.
Obiectul de activitate :
Export – tractoare agricole şi industriale şi tractoare echipate cu lame tip buldozer, scarificatoare, încărcătoare şi alte echipamente specifice; maşini, utilaje şi unelete agricole, remorci agricole; CKD, SKD, motoare, echipamente, ansamble şi subansamble; autocamioane, autobasculante, remorci auto şi trailere; autobuze, troleibuze, autoutilitare; autospeciale şi alte derivate din autocamioane, autoutilitare şi autobuze; autovehicule pentru stingerea incendiilor; klingherit şi ferodouri; maşini-unelte din sectorul său de activitate, maşini-agregat, linii de prelucrare, linii de montaj, ateliere şi fabrici, piese de schimb, organizare service şi asistenţă tehnică, şcolarizare şi alte lucrări şi servicii proprii obiectului său de activitate; licenţe, brevete de invenţii româneşti, mărci de fabrică, studii, proiecte, know-how, engineering, tehnologie, montaj; furnizor general extern în domeniul său de activitate.
Import – tractoare agricole şi industriale şi tractoare echipate cu lame tip buldozer, scarificatoare, încărcătoare şi alte echipamente specifice; maşini, utilaje şi unelete agricole, remorci agricole; CKD, SKD, motoare, echipamente, ansamble şi subansamble; autocamioane, autobasculante, remorci auto şi trailere; autobuze, troleibuze, autoutilitare; autospeciale şi alte derivate din autocamioane, autoutilitare şi autobuze; autovehicule pentru stingerea incendiilor; klingherit şi ferodouri; echipamente frigorifice şi de climatizare auto şi utilaje cotnra incendiilor pentru echiparea autospecialelor; licenţe, studii, proiecte, know-how, engineering, tehnologie, montaj; service, asistenţă tehnică, şcolarizare şi alte lucrări şi servicii proprii obiectului său de activitate.
Observaţii : Întreprinderea de comerţ exterior Universal Autotractor Braşov se înfiinţează prin preluarea activităţii Îtnreprinderii de comerţ exterior Universal Tractor Braşov, din subordinea Centralei industriale de tractoare Braşov, şi Întreprinderii de comerţ exterior Autoexport-import Braşov, din subordinea Centralei industriale de autovehicule pentru transport Braşov, care îşi încetează activitatea.

Sursa
: Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 80, 27 octombrie 1984, Decret al Consiliului de Stat nr. 379 din 27 octombrie 1984.