vineri, 15 octombrie 2010

Întreprinderea pentru întreţinerea şi repararea utilajelor de calcul

Numele întreprinderii : Întreprinderea pentru întreţinerea şi repararea utilajelor de calcul.
Data înfiinţării : 1 aprilie 1968.
Localizare : Bucureşti.
Subordonare : Secretariatul permanent al Comisiei guvernamentale pentru dotarea cu echipamente de calcul şi automatizarea prelucrării datelor.
Obiectul de activitate : întreţinerea şi depanarea utilajelor de calcul la beneficiari sau în ateliere proprii; realizarea reviziilor periodice şi reparaţiilor capitale la utilajele de calcul; aprovizionarea în mod centralizat cu piese de schimb din ţară şi străinătate, pentru asigurarea întreţinerii şi reparaţiilor de utilaje de calcul la întreprinderea menţionată mai sus, cît şi la atelierele proprii ale deţinătorilor acestor utilaje; asigurarea pregătirii cadrelor de specialitate prin şcolarizare în ţară şi străinătate; asigurarea întreţinerii şi reparării utilajelor de calcul importate în colaborare cu firmele furnizoare; asigurarea întreţinerii şi reparării utilajelor de calcul exportate în colaborare cu firmele furnizoare din ţară.
Observaţii : ,,[...] până la construirea unui local adecvat, vor fi utilizate în mod provizoriu suprafeţele ocupate de secţia de maşini de calculat de la Întreprinderea de industrie locală - «Ciclop», subordonată Consiliului popular al municipiului Bucureşti, precum şi – pe o perioadă de un an – localul secţiei de maşini de calculat al întreprinderii «Accesorii mecanice pentru industria textilă», subordonată Ministerului Industriei Uşoare”.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 47, 10 aprilie 1968, Hotărârea nr. 633.