sâmbătă, 2 octombrie 2010

Întreprinderea pentru deschiderea de cariere şi mine noi Oltenia

,,Hotărîrea nr. 1523 din 21 noiembrie 1973
privind înfiinţarea Întreprinderii pentru deschiderea de cariere şi mine noi Oltenia

Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România h o t ă r ă ş t e :
Art. 1.- Pe data de 1 decembrie 1973 se înfiinţează Întreprinderea pentru deschiderea de cariere şi mine noi Oltenia, cu sediul în comuna Rovinari, judeţul Gorj, în subordinea Centralei cărbunelui Petroşani, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei.
[…]
Obiectul de activitate al întreprinderii va fi : executarea cu forţe proprii sau în antrepriză de lucrări hidrogeologice şi de deschidere de cariere şi mine noi, de asecări, precum şi de construcţii miniere şi industriale în bazinul Olteniei; achiziţionarea şi montarea cu forţe proprii sau în antrepriză a utilajelor şi instalaţiilor necesare noilor cariere şi mine din acest bazin; coordonarea executării investiţiilor conexe şi a strămutării populaţiei; asigurarea documentaţiei tehnico-economice, efectuarea de lucrări cu caracter industrial şi de prestări de servicii în legătură cu obiectul activităţii sale.
[…]”.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 186, 28 noiembrie 1973.