miercuri, 27 octombrie 2010

Întreprinderea minieră Ruşchiţa

Numele întreprinderii : Întreprinderea minieră Ruşchiţa.
Data înfiinţării : 1 iulie 1981.
Localizare : comuna Rusca Montană, judeţul Caraş-Severin.
Subordonare : Centrala minereurilor Deva, Ministerul Minelor, Petrolului şi Geologiei.
Obiectul de activitate : extracţia şi valorificarea zăcămintelor de minereuri şi substanţe nemetalifere.
Observaţii : înfiinţată prin reorganizarea Exploatării miniere Ruşchiţa.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, nr. 50, 13 iulie 1981, Decret al Consiliului de Stat nr. 182, 9 iulie 1981.