miercuri, 20 octombrie 2010

Întreprinderea electrocentrale Drobeta-Turnu Severin

Numele întreprinderii : Întreprinderea electrocentrale Drobeta-Turnu Severin.
Data înfiinţării : 1 noiembrie 1981.
Localizare : municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi.
Subordonare : Centrala industrială de producere a energiei electrice şi termice Bucureşti, Ministerul Energiei Electrice.
Obiectul de activitate : producerea energiei electrice şi termice în regim de termoficare, precum şi exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor energetice din dotare.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, nr. 85, 16 noiembrie 1981, Decret al Consiliului de Stat nr. 330, 14 noiembrie 1981.