marți, 12 octombrie 2010

Întreprinderea de stat pentru comerţ exterior Artizanat

Numele întreprinderii : Întreprinderea de stat pentru comerţ exterior Artizanat.
Data înfiinţării : 1 aprilie 1968.
Localizare : municipiul Bucureşti.
Subordonare : Ministerul Comerţului Exterior.
Obiectul de activitate : exportul şi importul de covoare, articole de artizanat, împletituri diverse, articole de marochinărie şi accesorii metalice, isntrumente muzicale, jucării, articole de birou şi desen, articole de frizerie şi toaletă, articole sportive, articole ale industriei locale şi industriei cooperatiste, hârtie, cartoane, saci de hârtie, articole de hârtie şi cartoane şi alte asemenea operaţiuni de comerţ exterior.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, nr. 38, 25 martie 1968, Hotărârea nr. 458.