sâmbătă, 2 octombrie 2010

Întreprinderea de construcţii şi montaje siderurgice Galaţi

,,Decret al Consiliului de Stat nr. 3 din 7 ianuarie 1982 privind îmbunătăţirea activităţii Întreprinderii de construcţii şi montaje siderurgice Galaţi
Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România d e c r e t e a z ă :
Art. 1.- Pe data de 1 ianuarie 1982, Întreprinderea de construcţii şi montaje siderurgice Galaţi, din subordinea Ministerului Industriei Metalurgice, îşi schimbă denumirea în «Întreprinderea de construcţii, montaje şi reparaţii siderurgice Galaţi».
Art. 2.- Pe data de 1 ianuarie 1982 se înfiinţează Uzina de reparaţii siderurgice, în cadrul Întreprinderii de construcţii, montaje şi reparaţii siderurgice Galaţi, avînd ca obiect de activitate efectuarea de reparaţii capitale şi mijlocii la utilaje şi instalaţii siderurgice, construcţii industriale, căi ferate uzinale, drumuri, reţele electrice şi de fluide energetice uzinale, precum şi lucrări de remediere a tasărilor de teren, pe platforma Combinatului siderurgic Galaţi.
Uzina de reparaţii siderurgice din cadrul Întreprinderea de construcţii, montaje şi reparaţii siderurgice Galaţi este subordonată şi Centralei industriale siderurgice Galaţi.
[...]”.

Sursa
: Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 2, 7 ianuarie 1982.