vineri, 15 octombrie 2010

Întreprinderea de asistenţă tehnică şi «service» pentru autoturisme Dacia

,,Hotărîrea nr. 1679
din 23 decembrie 1973
privind înfiinţarea Întreprinderii de asistenţă tehnică şi «service» pentru autoturisme Dacia - Piteşti
Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:

Art. 1.- Se înfiinţează Întreprinderii de asistenţă tehnică şi «service» pentru autoturisme Dacia, cu sediul în municipiul Piteşti, în subordinea Centralei industriale de autocamioane şi turisme Braşov, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini Grele.
Întreprinderea de asistenţă tehnică şi «service» Dacia – Piteşti ia fiinţă prin reorganizarea Grupului unităţilor de asistenţă tehnică pentru autoturisme din cadrul Întreprindereii de autoturisme Piteşti, se organizează în conformitate cu prevederile Decretului nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structură pentru unităţile evonomice şi funcţionează pe principiul gestiunii economice, avînd personalitate juridică, potrivit normelor legale privind unităţile socialiste de stat.
Obiectul de activitate al Întreprinderii de asistenţă tehnică şi «service» pentru autoturisme Dacia – Piteşti este cel prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărîre.
[...]
Art. 3. –
[...]
Efectuarea lucrărilor de asistenţă tehnică şi «service» pentru produsele exportate se va face numai prin intermediul Întreprinderii de comerţ exterior Auto – Dacia, pe baza prevederilor contractelor încheiate cu partenerii străini.
[...]”.

Sursa
: Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 205, 27 decembrie 1973.