vineri, 15 octombrie 2010

Întreprinderea de aparate şi utilaje pentru cercetare Bucureşti

,,Decret al Consiliului de Stat
nr. 399
din 28 octombrie 1983
privind reorganizarea Întreprinderii de aparate şi utilaje pentru cercetare Bucureşti

Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România decretează :

Art. 1. – Pe data de 1 noiembrie 1983 Întreprinderea de aparate şi utilaje pentru cercetare Bucureşti, din subordinea Centralei industriale de mecanică fină Bucureşti, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei de Maşini-Unelte, Electrotehnică şi Electronică, se reorganizează prin preluarea activităţii Întreprinderii de material didactic ,,Didactica” Bucureşti , de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Educaţiei şi Învăţămîntului, care se desfiinţează.
Art. 2. – Obiectul de activitate al Întreprinderii de aparate şi utilaje pentru cercetare Bucureşti se completează cu :
a) cercetarea, proiectarea şi producţia de aparate şi utilaje pentru laborator;
b) efectuarea de studii referitoare la tipurile de aparate şi utilaje pentru cercetare şi laborator ce se fabrică în ţară şi existente pe plan mondial, în vederea realizării celor necesare în eonomia naţională;
c) efectuarea de studii şi cercetări cu privire la optimizarea folosirii aparatelor şi utliajelor pentru cercetare şi laborator, pentru condiţii de utilizare, care să conducă la creşterea productivităţii muncii;
d) cercetarea, proiectarea constructivă şi tehnologică, precum şi producţia de material didactic;
e) asigurarea asistenţei tehnice şi de service pentru aparatele şi utilajele de cercetare şi laborator pînă la atingerea parametrilor prevăzuţi şi în perioada lor de utilizare, precum şi a altor aparate şi utilaje din dotarea unităţilor, care intră în profilul de activitate al întreprinderii, indiferent de producător;
f) efectuarea instructajelor cu personalul din unităţile de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică, de învăţămînt şi de producţie, în scopul cunoaşterii temeinice a aparatelor şi utilajelor fabricate.
Art. 3 – Întreprinderii de aparate şi utilaje pentru cercetare Bucureşti se va organiza astfel ca să se asigure integrarea tehnologică a fabricaţiei utilajelor şi aparatelor de cercetare şi didactice, pentru a se utiliza în condiţii optime forţa de muncă şi capacităţile de producţie.
[…]”.

[1] Înfiinţată prin HCM nr. 1379/1950.

Sursa : ,,Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, nr. 85, 29 octombrie 1983.