sâmbătă, 23 octombrie 2010

Institute de cercetare în industria chimică înfiinţate în 1973

Institutul de proiectări tehnologice pentru industria chimică (Iprochim) Bucureşti
s-a înfiinţat la 2 octombrie 1973 prin comasarea activităţilor de proiectare, specifice profilului acestuia, de la Institutul de proiectare tehnologică pentru industria chimică organică de bază şi petrochimică (Iprochim) Bucureşti, Institutul de proiectare tehnologică pentru industria chimică organică de sinteză şi fibre sintetice (Iprosin) Bucureşti, Institutul de proiectare tehnologică pentru industria chimică anorganică şi îngrăşăminte (Ipran) Bucureşti şi Institutul de cercetări şi proiectări pentru utilaj chimic şi rafinării (I.C.P.U.C.R.) Bucureşti.

Institutul de cercetări şi proiectări tehnologice pentru rafinării şi instalaţii petrochimice (I.C.P.R.P.) Ploieşti s-a înfiinţat la 2 octombrie 1973 prin comasarea activităţilor de proiectare, specifice profilului acestuia, de la Institutul de cercetări şi proiectări rafinării (I.C.P.R.) Ploieşti, Institutul pentru chimizarea derivatelor din ţiţei (Petrochim) Ploieşti şi I.C.P.U.C.R. Bucureşti.
Subordonare : Institutul central de cercetări chimice, Ministerul Industriei Chimice.

Institutul de proiectări de uzine chimice (I.P.U.C.) Bucureşti s-a înfiinţat la aceeaşi dată tot prin comasarea activităţilor specifice profilului acestuia de la Iprochim Bucureşti, Iprosin Bucureşti, Ipran Bucureşti, I.C.P.R. Bucureşti şi Institutul de cercetări şi proiectări pentru industria de anvelope şi articole tehnice din cauciuc Bucureşti (reorganizat pentru activitatea de cercetare sub denumirea Institutul de cercetare pentru industria de anvelope şi articole tehnice din cauciuc şi mase plastice Bucureşti).
Subordonare : Ministerul Industriei Chimice.

Sursa : ,,Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, nr. 155, 11 octombrie 1973, Decret al Consiliului de Stat nr. 531, 2 octombrie 1973.