vineri, 22 octombrie 2010

Înfiinţări de întreprinderi în industria cărbunelui - 1981

Numele întreprinderii : Combinatul minier Motru.
Data înfiinţării : 1 decembrie 1981.
Localizare : oraşul Motru, judeţul Gorj.
Subordonare : Ministerul Minelor.
Obiectul de activitate : extracţia şi prepararea lignitului, cercetarea şi proeictarea exploatării lignitului în subteran şi la suprafaţă, executarea de lucrări geologice, hidrogeologice şi de asecări, executarea de lucrări de cosntrucţii-montaj, industriale şi socio-culturale, executarea de confecţii metalice, de piese de schimb, subansamble şi repararea utilajelor miniere, transportul auto şi prestarea de servicii.

Numele întreprinderii : Combinatul minier Rovinari [1].
Data înfiinţării : 1 decembrie 1981.
Localizare : comuna Fărcăşeşti, judeţul Gorj.
Subordonare : Ministerul Minelor.
Obiectul de activitate : la fel ca la Motru şi în plus şi extracţia şi prepararea antracitului, precum şi cercetarea şi proiectarea exploatării acestuia.

Numele întreprinderii : Întreprinderea de reparaţii utilaj minier Târgu Jiu.
Data înfiinţării : 1 decembrie 1981.
Localizare : municipiul Târgu Jiu, judeţul Gorj.
Subordonare : Ministerul Minelor.
Obiectul de activitate : repararea de utilaje miniere, fabricarea de piese de schimb şi articole electrice, proiectarea tehnologică uzinală şi prestări de servicii.

Numele întreprinderii : Întreprinderea construcţii şi montaje miniere Jilţ.
Data înfiinţării : 1 decembrie 1981.
Localizare : comuna Mătăsari, judeţul Gorj.
Subordonare : Combinatul minier Motru.
Obiectul de activitate : executarea în antrepriză de lucrări de construcţii miniere industriale şi socio-culturale, de montări de utilaje, de lucrări hidrogeologice, geotehnice şi asecări, de construcţii-montaj şi cu caracter industrial.

Numele întreprinderii : Întreprinderea construcţii şi montaje miniere Rovinari.
Data înfiinţării : 1 decembrie 1981.
Localizare : comuna Fărcăşeşti, judeţul Gorj.
Subordonare : Combinatul minier Rovinari.
Obiectul de activitate : ca la precedenta întreprindere.

Numele întreprinderii : Întreprinderea de transporturi şi utilaje pentru construcţii Motru.
Data înfiinţării : 1 decembrie 1981.
Localizare : oraşul Motru, judeţul Gorj.
Subordonare : Combinatul minier Motru.
Obiectul de activitate : efectuarea de transporturi cu autovehicule, întreţinerea şi repararea parcului propriu de mijloace de transport şi a utilajelor de construcţii şi prestări de servcii.

Numele întreprinderii : Întreprinderea de transporturi şi utilaje pentru construcţii Rovinari.
Data înfiinţării : 1 decembrie 1981.
Localizare : comuna Fărcăşeşti, judeţul Gorj.
Subordonare : Combinatul minier Rovinari.
Obiectul de activitate : ca la precedenta întreprindere.

Numele întreprinderii : Întreprinderea minieră Comăneşti [2].
Data înfiinţării : 1 decembrie 1981.
Localizare : oraşul Comăneşti, judeţul Bacău.
Subordonare : Ministerul Minelor.
Obiectul de activitate : extracţia şi prepararea lignitului şi cărbunelui brun, executarea de lucrări de deschidere de mină, de lucrări geologice, hidrogeologice, şi de asecări, executarea de lucrări de reparaţii şi prestări de servicii.

Note :
[1] Combinatul minier Motru şi Rovinari se înfiinţau prin reorganizarea Combinatul minier Oltenia, care se desfiinţa.
[2] Desprinsă din cadrul Combinatului minier Ploieşti.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, nr. 104, 9 decembrie 1981, Decret al Consiliului de Stat nr. 365, 8 decembrie 1981.