duminică, 31 octombrie 2010

Industria : definiţie de dicţionar

Industria a fost explicată în Dicţionarul enciclopedic român astfel : ,,ramura cea mai importantă a producţiei materiale, cuprinzând totalitatea întreprinderilor (fabrici, uzine, mine, centrale electrice, ateliere) care extrag materii prime, materiale, combustibili, prelucrează atît aceste produse cît şi pe cele din agricultură, transformîndu-le în mijloace de producţie şi bunuri de consum”.

Sursa : ***, Dicţionar enciclopedic român, vol II. D-J, Bucureşti, 1964, p. 796.