joi, 21 octombrie 2010

Îmbunătăţirea activităţii Întreprinderii ,,Romenergo”

Întreprinderea de comerţ exterior ,,Romenergo” Bucureşti, din subordinea Centralei industriale de utilaj energetic, metalurgic şi maşini de ridicat Bucureşti, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini îndeplinea funcţia de coordonator al exportului de mărfuri în contrapartidă pentru importul pentru centrale nuclearo-electrice. La 22 decembrie 1981 aveau loc câteva schimbări în structura acestei întreprinderi, cea mai importantă fiind preluarea activităţilor de export, import şi cooperare economică internaţională pentru echipamente energetice convenţionale de la Întreprinderea de comerţ exterior ,,Uzineexportimport” Bucureşti, aflată în subordinea aceleiaşi centrale industriale.
,,Romenergo” exporta centrale electrice, instalaţii complexe energetice şi echipamente de bază pentru industria energetică, grupuri hidroenergetice şi hidromecanice, instalaţii şi utilaje nucleare şi energetice complexe pentru centrale nuclearo-electrice, utilaje şi echipamente tehnologice şi de completare, specifice centralelor electrice şi centralelor nuclearo-electrice, echipamente pentru cazane şi turbine, inclusiv funduri de cazane, materiale specifice producţiei de utilaje şi echipamente nuclearo-electrice, centrale de termoficare urbană şi industrială, grupuri termice pentru încălzire industrială, centrale Diesel cu puteri peste 850 KW şi părţi componente, piese de schimb pentru instalaţii şi echipamentele ce le exportă, engineering, studii, proiecte, documentaţii, know-how, tehnologie, licenţe montaje, asistenţă tehnică, şcolarizare, precum şi alte lucrări şi servicii potrivit obiectului său de activitate, service.
Importul se desfăşura pentru centrale electrice, instalaţii şi utilaje nucleare şi energetice complexe pentru centrale nuclearo-electrice, echipamente, părţi de instalaţii şi piese de schimb specifice pentru industria energetică, utilaje şi echipamente tehnologice şi de completare, specifice centralelor electrice şi centralelor nuclearo-electrice, echipamente pentru cazane şi turbine, inclusiv funduri de cazane, materiale specifice producţiei de utilaje şi echipamente nuclearo-electrice, dacă nu sunt nominalizate în obiectul de activitate al altor întreprinderi de comerţ exterior, grupuri termice pentru încălzire industrială şi urbană, licenţe, studii, proiecte, documentaţii, know-how, engineering, tehnologii, asistenţă tehnică, şcolarizare, precum şi alte lucrări şi servicii potrivit obiectului său de activitate.

Sursa
: Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, nr. 109, 23 decembrie 1981, Decret al Consiliului de Stat nr. 389, 22 decembrie 1981.