miercuri, 27 octombrie 2010

Facultăţi înfiinţate la Universitatea din Braşov - 1971

Pentru o industrie eficientă este nevoie şi de un învăţământ care să fie aplicat la necesităţile ei.
Învăţământul în ansamblu se conforma acestor cerinţe. Oferim acum exemplul Universităţii din Braşov care pentru anul universitar 1971/1972 înfiinţa mai multe facultăţi, unele direct aplicabile industriei : Facultatea de mecanică, Facultatea de tehnologia construcţiilor de maşini, Facultatea de silvicultură şi exploatarea pădurilor, Facultatea de industria lemnului, Facultatea de matematică şi informatică, Facultatea de fizică-chimie, Facultatea de ştiinţe naturale şi agricole, Facultatea de muzică.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, nr. 128, 20 octombrie 1971, Hotărârea nr. 1285 din 15 octombrie 1971.