marți, 5 octombrie 2010

Expoziţia Realizărilor Economiei Naţionale a Republicii Socialiste România 1969

,,Cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a eliberării patriei se va organiza la Bucureşti, în anul 1969, «Expoziţia Realizărilor Economiei Naţionale a Republicii Socialiste România».
Expoziţia va înfăţişa rezultatele obţinute în opera de desăvîrşire a construcţiei socialiste, creşterea continuă şi perspectivele de dezvoltare ale economiei naţionale potrivit directivelor Partidului Comunist Român
[…]”.

Astfel de expoziţii aveau o încărcată valoare ideologică. Preamăreau realizările cele mai importante din întreaga economie.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 25, 26 februarie 1968, Hotărârea nr. 411 din 26 februarie 1968.