vineri, 29 octombrie 2010

Departamentul pentru construcţii în străinătate

Departamentul conducea, coodona şi răspundea de executarea în condiţii de eficienţă, a lucrărilor de construcţii-montaj industriale, construcţii de locuinţe, social-culturale şi edilitare, care se realizează în străinătate prin unităţile proprii, precum şi executarea lucrărilor de construcţii în domeniile transporturilor rutiere, feroviare, navale şi aeriene, telecomunicaţiilor, energiei electrice şi îmbunătăţirilor funciare şi hidroamelioraţii, agrozootehnic, foraje, petrol, mine şi geologie, care se realizează în străinătate prin unităţile de construcţii din suborindea ministerelor.
Departamentul avea în structura sa de producţie, reprezentanţe, filiale, secţii, grupuri de şantiere, şantiere şi alte asemenea unităţi pentru efectuarea de lucrări în străinătate. De asemenea, tot în subordinea sa se aflau : Întreprinderea de utilaj greu şi transport pentru cosntrucţii în străinătate, Baza de aprovizionare Cosntanţa, Centrul de studii şi proiectare pentru cosntrucţii în străinătate ,,Romproiect”, şi prelua de la Ministerul Construcţiilor Industriale şi Întreprinderea de comerţ exterior ,,Antrepriza română de construcţii-montaj – ARCOM”.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, nr. 61, 22 august 1981, Decret al Consiliului de Stat nr. 234, 20 august 1981.