vineri, 22 octombrie 2010

Componenţa combinatelor miniere Rovinari şi Motru

Combinatul minier Rovinari
Întreprinderea minieră Rovinari
Întreprinderea minieră Roşia Jiu-Peşteana
Întreprinderea minieră Urdari
Întreprinderea de utilaj minier Rogojelu
Întreprinderea de transporturi şi utilaje pentru construcţii Rovinari
Întreprinderea construcţii şi montaje miniere Rovinari
Baza de aprovizionare Rovinari
Grupul şcolar minier Rovinari
Grupul şcolar minier Bâlteni

Combinatul minier Motru
Întreprinderea minieră Motru
Întreprinderea minieră Jilţ
Întreprinderea minieră Lupoaia
Întreprinderea de transporturi şi utilaje pentru construcţii Motru
Întreprinderea construcţii şi montaje miniere Jilţ
Baza de aprovizionare Motru
Grupul şcolar minier Motru

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, nr. 104, 9 decembrie 1981, Decret al Consiliului de Stat nr. 365, 8 decembrie 1981.