duminică, 24 octombrie 2010

Complexul de faianţă şi sticlă Sighişoara – întrecerea socialistă

Cu prilejul dezbaterii sarcinilor de plan pe anul 1964, colectivul întreprinderii din Sighişoara şi-a propus anumite obiective în cadrul întrecerii socialiste. Îndeplinirea obiectivelor urma să fie ,,închinată” sau ca să folosesc exprimarea din epocă, să vină în ,,întâmpinarea celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei” [1]. Principalele ţeluri asumate erau : depăşirea planului producţiei marfă cu 1.300.000 lei, producerea peste plan a 180.000 articole de faianţă pentru menaj şi 1.200.000 sticle şi borcane, realizarea de economii suplimentare la preţul de cost totalizând 4.850.000 lei.

[1] O altă exprimare folosită care dădea şi titlul unei rubrici din ,,Viaţa economică” din 1964 era ,,În cinstea celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei”. Astfel de aniversări ,,au fost cinstite” printre altele şi prin instituirea de medalii.

Sursa : ,,Viaţa economică”, anul II, 1964, numărul 4, p. 9.