vineri, 29 octombrie 2010

Centrala industrială de utilaj petrolier Ploieşti - 1983

Conform organizării din anul 1983 Centrala industrială de utilaj petrolier Ploieşti era compusă din următoarele întreprinderi industriale :

Întreprinderea ,,1 Mai” Ploieşti
Întreprinderea pentru construcţii de maşini şi utilaje grele Giurgiu
Întreprinderea de utilaj petrolier Târgovişte
Întreprinderea de armături industriale din fontă şi oţel Zalău
Întreprinderea mecanică Câmpina
Întreprinderea ,,Neptun” Câmpina
Întreprinderea de piese turnate Câmpina
Întreprinderea metalurgică Bacău
Întreprinderea mecanică Vaslui
Întreprinderea ,,Dr. Petru Groza” oraşul Dr. Petru Groza
Întreprinderea mecanică Târgovişte
Întreprinderea de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică pentru utilaj petrolier şi armături industriale Ploieşti

Sursa : ,,Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, nr. 31, 30 aprilie 1983, Decret al Consiliului de Stat nr. 142, 28 aprilie 1983.