sâmbătă, 18 septembrie 2010

Târgul Internaţional – Bucureşti

,,Art. 1.- Se organizează, începînd cu 1970, Tîrgul Internaţional – Bucureşti.
Tîrgul Internaţional – Bucureşti se va organiza o dată al doi ani, în luna octombrie, urmînd ca după a doua sau a treia ediţie să funcţioneze ca tîrg internaţional anual.
Art. 2.- Prima ediţie a Tîrgului Internaţional – Bucureşti din anul 1970 va avea ca profil produse ale industriei construcţiilor de maşini, cu tema : maşini-unelte, produse ale industriei electrotehnice şi electronice, precum şi unele utilaje pentru industria uşoară. Întreprinderile româneşti vor putea expune o gamă largă de produse ale industriei constructoare de maşini, precum şi produse din alte ramuri ale industriei.
La ediţiile din anii următori profilul Tîrgului Internaţional – Bucureşti se va putea stabili şi pentru alte sectoare industriale
[...]”.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 51, 15 aprilie 1968, Hotărârea nr. 805.