miercuri, 29 septembrie 2010

Sistemul hidroenergetic şi de navigaţie ,,Porţile de Fier” - credit pentru R.S.F. Iugoslavia

La 30 noiembrie 1963 s-a semnat la Belgrad Acordul privind realizarea şi exploatarea Sistemului hidroenergetic şi de navigaţie ,,Porţile de Fier”, pe fluviul Dunărea.
Convenţia între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind creditul în legătură cu realizarea Sistemului hidroenergetic şi de navigaţie ,,Porţile de Fier”, pe fluviul Dunărea, încheiată în luna noiembrie 1967, prevedea ca R.S.R. să acorde R.S.F. Iugoslavia 16 milioane dolari.
Creditul a fost alocat pentru perioada 1968-1970 (1968-6 milioane, 1969 7 milioane, 1970 3 milioane) şi era folosit pentru a cumpăra produse din R.S.R. necesare construcţiei. Creditul a fost rambursat de Iugoslavia sub forma furnizării de energie electrică către România.

În cele ce urmează, prezentăm lista mărfurilor livrate de R.S.R. în perioada 1968-1970 : ciment, plăci ondulate din azbociment, benzină, motorină, păcură, uleiuri minerale, parafină, sodă caustică şi calcinată, cauciuc sintetic, acid formic, carbid, fenol, ortoxileni, ulei de vaselină, monoetilenglicol, metanol, toluen, produse chimice diverse, anvelope auto, bitum natural, cherestea de brad, parchete, untură, carne de porc (jumătăţi), produse textile, maşini şi utilaje, diverse alte produse.

Remarcăm prezenţa consistentă a produselor realizate de industria petrolieră şi chimică. Acest fapt arată cât de mult avea nevoie realizarea Sistemului hidroenergetic şi de navigaţie ,,Porţile de Fier” de aceste produse, faptul că R.S.F. Iugoslavia avea nevoie de aceste produse pentru care a angajat un credit din partea partenerului în acest proiect, R.S.R., dar şi disponibilitatea industriei româneşti de a oferi aceste produse spre export.
Din punct de vedere valoric, topul cinci al produselor furnizate era următorul : maşini şi utilaje (echipament hidromecanic) – 4 milioane dolari, categoria diverse produse – 3 milioane dolari, ciment 1,3 miloane dolari, carne de porc (jumătăţi) 1,05 miloane dolari, anvelope auto 0,9 miloane dolari şi cauciuc sintetic 0,75 milioane dolari. Observăm că ultimele două produse sunt rezultate din dezvoltarea industriei petrochimice, care valorizează superior ţiţeiul.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 41, 29 martie 1968, Hotărârea nr. 594 din 29 martie 1968.