sâmbătă, 18 septembrie 2010

Întreprinderi în industria de autoturisme

,,Decret al Consiliului de Stat nr. 356 din 6 octombrie 1982 privind schimbarea denumirii unor întreprinderi industriale din subordinea Centralei industriale de autoturisme Piteşti-Colibaşi şi Centralei industriale de autovehicule pentru transport Braşov, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România d e c r e t e a z ă :
Art. 1.- Întreprinderea mecanică Muscel.Cîmpulung, cu sediul în oraşul Cîmpulung, judeţul Argeş, din subordinea Centralei de autoturisme Piteşti-Colibaşi, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini, îşi schimbă denumirea în «Întreprinderea de autoturisme ARO Muscel-Cîmpulung».
Art. 2.- Întreprinderea de accesorii pentru mijloace de transport Oradea, cu sediul în municipiul Oradea, judeţul Bihor, din subordinea Centralei de autoturisme Piteşti-Colibaşi, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini îşi schimbă denumirea în «Întreprinderea de subansamble şi piese pentru mijloace de transport Oradea».
Art. 3.- Întreprinderea de cabluri şi radiatoare Braşov, cu sediul în municipiul Braşov, judeţul Braşov, din subordinea Centralei industriale de autovehicule pentru transport Braşov, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini, îşi schimbă denumirea în «Întreprinderea de radiatoare Braşov», avînd ca obiect de activitate fabricaţia de radiatoare pentru mijloace de transport, shimbătoare de căldură necesare motoarelor termice, inclusiv cele ce funcţionează în agricultură, în indutria petrolieră, în exploatarea navală şi aviaţie.
[…]”.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 89, 8 octombrie 1982.