miercuri, 22 septembrie 2010

Întreprinderi din cadrul Centralei ,,Delta Dunării”

Numele întreprinderii : Întreprinderea de exploatare complexă a resurselor naturale din Delta Dunării Chilia Veche.
Data înfiinţării : 1 octombrie 1983.
Localizare : comuna Chilia Veche, judeţul Tulcea
Subordonare : Centrala ,,Delta Dunării”.
Obiectul de activitate : agricultura, piscicultura, pescuitul, stuficultura, silvicultura şi exploatarea lemnului, industrializarea şi valorificarea peştelui şi a produselor agricole şi silvice, producerea nutreţurilor combinate, turismul, pescuitul şi vânătoarea sportivă, exploatarea, întreţinerea şi repararea tractoarelor, maşinilor agricole şi a lucrărilor hidroameliorative, precum şi alte activităţi, în vederea exploatării unitare a resurselor naturale ale deltei şi folosirii permanente a personalului muncitor.

Alte asemenea întreprinderi au fost înfiinţate în Sulina, Sfântu Gheorghe, Independenţa, Unirea, 1 Mai, toate din judeţul Tulcea.

Numele întreprinderii : Întreprinderea de transport naval şi auto ,,Delta Dunării”
Data înfiinţării : 1 octombrie 1983.
Localizare : municipiul Tulcea, judeţul Tulcea.
Subordonare : Centrala ,,Delta Dunării”, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare – Departamentul agriculturii de stat.
Obiectul de activitate : transportul naval şi auto petnru produse agricole, peşte, stuf, lemn şi produse din peşte şi transportul pentru activitatea de construcţii-montaj.

Centrala ,,Delta Dunării” îşi avea sediul în comuna Chilia Veche din judeţul Tulcea. Obiectul de activitate al centralei era agricultura, piscicultura, pescuitul, stuficultura, silvicultura şi exploatarea lemnului, industrializarea peştelui şi a produselor agricole şi silvice, producerea nutreţurilor combinate, cercetarea, proiectarea şi ingineria tehnologică, turismul, pescuitul şi vânătoarea sportivă, desfacerea producţiei la intern şi la export, exploatarea, întreţinerea şi repararea tractoarelor, maşinilor agricole şi a lucrărilor hidroameliorative, construirea şi repararea de utilaje tehnologice şi nave, efectuarea transporturilor navale şi auto, executarea în antrepriză a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, construcţii agricole şi a altor lucrări de construcţii-montaj din Delta Dunării, activităţi conexe, coordonând întreaga activitate economică din deltă.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 77, 15 octombrie 1983, Decret al Consiliului de Stat nr. 378/13 octombrie 1983.