miercuri, 22 septembrie 2010

Întreprinderea electrocentrale Iaşi

,,Decret al Consiliului de Stat nr. 355 din 6 octombrie 1982 privind înfiinţarea Întreprinderii electrocentrale Iaşi

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România d e c r e t e a z ă :
Art. 1.- Pe data de 1 octombrie 1981 se înfiinţează Întreprinderea electrocentrale Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, în subordinea Centralei industriale de producere a energiei electrice şi termice, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Energiei Electrice, avînd ca obiect de activitate producerea energiei electrice şi termice, precum şi exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor energetice din dotare.
[…]”.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 89, 8 octombrie 1982.